Cargo Prague

www.cargoprague.pl


Społeczna odpowiedzialność

 • Społeczna odpowiedzialnośćPrzestrzegamy i wspieramy podstawowe prawa człowieka
 • Zapewniamy równe możliwości i odrzucamy dyskryminację ze względu na płeć, rasę i dyskryminację religijną
 • Walczymy z korupcją
 • Przestrzegamy przepisy dotyczące konkurencji
 • Wspieramy zdolność do pracy i umiejętności pracowników i przyczyniamy się do ciągłego ulepszania ich umiejętności
 • Pracowników wynagradzamy na podstawie przejrzystych reguł
 • Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
 • Stwarzamy godziwe warunki pracy
 • Wspieramy indywidualne zaangażowanie i odpowiedzialność
 • Informuje pracowników o działaniach firmowych i osiągniętych wynikach
 • Działamy w sposób społecznie odpowiedzialny
 • Wspieramy dialog społeczny
 • Jesteśmy dumni z dobrego imienia i dotrzymywania norm etycznych

Grupa Cargo

Cargo Prague
Cargo IHL
X Cargo