Cargo Prague

www.cargoprague.pl


Usługi celne

533710_71930792

Nasze osoby składające deklaracje celne pomogą przejść procedurę kontroli celnej i jednocześnie zoptymalizować płatności ceł i innych opłat związanych z przywozem lub wywozem przesyłki. Do wydania dokumentów celnych i komunikacji z biurem celnym wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie i dostęp on-line do urzędu celnego.

Nasze usługi celne obejmują:

 • wydawanie dokumentów celnych
  • jednolity dokument administracyjny (SAD)
  • elektroniczna deklaracja celna (E-przywóz, E-wywóz)
  • świadectwo pochodzenia towaru (EUR1, ATR)
 • pełnomocnictwo
  • reprezentowanie w procedurach celnych (bezpośrednie, pośrednie)
  • elektroniczne procedury celne (operator VAN operátor, kwalifikowane podpisy elektroniczne))
 • zapewnienia długu celnego
  • gwarancja globalna
  • gwarancja indywidualna (zaświadczenie o gwarancji)
 • uproszczone procedury w odprawie celnej
  • swobodny przepływ (uproszczone zgłoszenie celne)
  • uproszczone procedury
  • scentralizowana odprawa celna
  • przygotowanie do uzyskania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
 • pozostałe usługi celne
  • kwalifikacja towarów w ramach wspólnej taryfy UE (TARIC)
  • obliczenie długu celnego i podatku
  • zastosowanie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • zwolnienie z cła, towary powracające, procedury mających skutki gospodarcze
  • neutralizacja dokumentów
  • doradztwo celne

Grupa Cargo

Cargo Prague
Cargo IHL
X Cargo