Cargo Prague

www.cargoprague.pl


Usługi transportowe

Usługi transportowe

Transport ciężarowy

 • plandeki
 • objętościowe zestawy
 • chłodnie i izotermy
 • transport ponadgabarytowy oraz ciężki
 • pojazdy o mniejszej ładowności 1-12 ton
 • transport towarów luzem
 • transport towarów niebezpiecznych wg ADR
 • transport towarów wrażliwych
 • … więcej na temat transportu ciężarowego

Usługa drobnicowa

Magazynowanie i logistyka

 • magazyn celny, magazyn pozacelny
 • powierzchnia magazynowa cca 1500 m2
 • długoterminowe i krótkoterminowe magazynowanie
 • przeładunek ciężarówek i kontenerów
 • kompletacja przesyłek
 • dowozy, dostawy, dystrybucja
 • manipulacja
 • sortowanie
 • … więcej na temat magazynowania

Transport morski

Usługi celne

Transport kolejowy

 • Transport towarów w pojedynczych wagonach, grupach wagonów, w całych pociągach
 • Transport towarów niebezpiecznych (z wyłączeniem towarów RID / ADR klasy 1, 6.2, 7)
 • Przewóz ładunków ponadgabarytowych (PLM)

Grupa Cargo

Cargo Prague
Cargo IHL
X Cargo