USŁUGI CELNE


Toto pole ponechte prázdné
Proszę uzupełnić wszystkie pola formularza.
Dziękujemy, Państwa wiadomość została wysłana.

Jeśli eksportujesz lub importujesz towary spoza Unii Europejskiej, nie będziesz w stanie obejść się bez usług deklaracji celnych. Zapewniamy kompleksowe usługi obejmujące między innymi odprawę celną, reprezentowanie w procedurach celnych i zarządzanie Intrastat. Do komunikacji z urzędem celnym używamy najnowocześniejszego oprogramowania i równocześnie naszej osobistej obecności w budynku urzędu celnego.

Zapytanie na usługi

USŁUGI DODATKOWE


CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo