USŁUGI DROBNICOWE I ŁADUNKI CZĘŚCIOWE


Skutecznie przewieziemy dla Państwa również mniejszą, jednostkową przesyłkę, która swoimi wymiarami lub wagą nie osiąga pojemności ciężarówki. Wybierzemy dla Państwa najlepszą opcję w zależności od wymagań i parametrów przesyłki. Naszą przewagą konkurencyjną jest możliwość elastycznego łączenia tras usług drobnicowych, ładunków częściowych i wykorzystania mniejszych pojazdów przy zachowaniu maksymalnej jakości i niskiej ceny świadczonej usługi.

Rodzaje USŁUG


Usługi drobnicowe

Przesyłki jednostkowe, przesyłki zebrane w terminalu wysyłającym razem przetransportujemy do terminala odbiorczego, skąd dalej zostaną rozdystrybuowane do odbiorców. System nadaje się do przesyłek o wadze do 2 ton.

Ładunki częściowe

Na jeden pojazd załadujemy także kolejne przesyłki, tym lepiej wykorzystamy pojemność pojazdów, a Państwo płaci mniej.

Transport ekspresowy

Jeśli szybkość jest twoim priorytetem, wyślemy Państwa przesyłkę bezpośrednio do odbiorcy. Bez pośrednich magazynów, bez doładunków, tylko bezpośrednia droga do miejsca przeznaczenia.

Obsługiwane państwa


Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Chorwacja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Zapytanie na usługi
1

USłUGI DODATKOWE


CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo
Toto pole ponechte prázdné
Toto pole ponechte prázdné
Polityka prywatności
Proszę uzupełnić wszystkie pola formularza.
Dziękujemy, Państwa wiadomość została wysłana.